کارشناسان

تعداد بازدید:۴۶۲

 

کارشناس آمار


 

 

کارشناس شبکه


 

سرکار خانم اعلایی 

شماره تماس : 48501139

 

جناب آقای مهندس رضابنده لو 

شماره تماس : 48501140
 

 کارشناس نرم افزار


 

 

کارشناس شبکه


 

سر کار خانم مهندس نظیف 

شماره تماس : 48501137
 

 

سرکار خانم مهندس لطیفی

شماره تماس : 48501138