معرفی اداره آمار و فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۹۶۱

آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریت است. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار می رود.
 
 
 
بطوری که عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد.  اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی ساوه در راستای رسالت خود طی برنامه دقیق و منسجم و با توجه به پیشرفت های  سخت افزاری و نرم افزاری تلاش دارد تا با ایجاد بانک های اطلاعاتی دقیق در خصوص شاخص های اصلی و مدیریتی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی دسترسی به اطلاعات را آسان و صحت اطلاعات جمع آوری شده را تا حد امکان بالا ببرد.
 
نظام سلامت در شرایط محدودیت منابع و تعدد شرح وظایف و همچنین گستردگی واحدهای ارائه خدمات در مناطق شهری و روستایی، برای افزایش کارآیی خدمات تندرستی، نیازمند مدیریت مطلوب است. لازمه مدیریت مطلوب، بهبود  نظام های اطلاعات سلامت و استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری ها است. در همین راستا اداره آمار با هدف تولید آمارهای رسمی دانشگاه بر  پایه اصول اساسی آمار رسمی از جمله: ارتباط، بی طرفی و دسترسی، پاسخ گویی و شفافیت، هماهنگی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع اقدام به ایجاد و ارتقا کیفیت نظام آمار ثبتی نموده است.
 
به طور دقیق تر اداره آمار  با هدف ارتقای کمی و کیفی آمارهای ثبتی به بهبود، ایجاد و استقرار سیستم های اطلاعاتی از مرحله ثبت، انتقال، پردازش و ارایه داده های ثبتی بر نظام آمار ثبتی نظارت دارد. یکی از ارکان نظام آمار ثبتی در دانشگاه علوم پزشکی ساوه وجود شبکه رابطین آماری است که در حال حاضر بیش از 80 نماینده آماری در سطح دانشگاه مشغول به فعالیت هستند و مسئولیت نگهداری فرایندهای آماری و به روزرسانی اطلاعات را دارند.
 
به منظور برداشت یکسان از واژه ها و اصطلاحات آماری، اداره آمار با بررسی کلیه تعاریف استاندارد در سطح ملی و همچنین تعاریف مرتبط با سازمان بهداشت جهانی اقدام به تهیه شناسنامه اقلام آماری و اطلاعاتی نموده است که منبع ارایه آمار رسمی در دانشگاه می باشد. همچنین استفاده از فناوری های نوین در مرحله تولید و ارایه آمارها جز برنامه های اصلی این اداره است.