برگزاری وبینار و جلسات آموزشی آنلاین

وبینار زیرعنوان
تعداد بازدید:۴۷۶
وبینار خلاصه
برگزاری وبینار و جلسات آموزشی آنلاین

با توجه به شیوع بیماری همه گیر کرونا و  رعایت اصول بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی از الزامات می باشد که در این راستا اداره آمار و فناوری اطلاعات بستر مناسب جهت برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات به صورت آنلاین را فراهم کرده است تا خللی به مجموعه و اهداف آن وارد نگردد. همکارام محترم می توانند با شماره تماس های مندرج در بخش کارشناسان هماهنگی های لازم را به عمل آورند و هم چنین نرم افزارهای مورد نیاز در بخش بانک نرم افزار برای دانلود موجود می باشد.

 


نظر شما :